อัลบั้มภาพ

ผู้เกษียณ 2563 (มอบเงิน)

โดย admin
 วันที่ 24 ก.ค. 2563 เวลา 08:27 น.
 993
มอบเงินให้ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด