อัลบั้มภาพ

โครงการเกลี้ยงจาน 13 มีนาคม 2564

โดย admin
 วันที่ 14 มี.ค. 2564 เวลา 22:46 น.
 514
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการ"เกลี้ยงจาน" โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ เป็นประธาน และนายแพทย์สุกิจ พรหมรับ เป็นวิทยากร เพื่อกระตุ้นในทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะล้นเมือง ก่อให้เกิดปัญหาในการกำจัดและการจัดการขยะเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะ ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลไปจนถึงปัญหาระดับโลก เกิดภาวะโลกร้อน