อัลบั้มภาพ

โครงการอบรมความรู้เรื่อง“กฎหมายสหกรณ์ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” 21 มีนาคม 2564

โดย admin
 วันที่ 04 พ.ค. 2564 เวลา 01:00 น.
 489
โครงการอบรมความรู้เรื่อง“กฎหมายสหกรณ์ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” การบริหารความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่และสมาชิก ต้องความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์ การป้องกันความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนา เชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์