อัลบั้มภาพ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค

โดย admin
 วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 19:05 น.
 509
**13 กันยายน2564 ** สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค โดยมอบผ่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท่านภูมิสิทธิ์ วังคีรี ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิและโรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย Covid 19