อัลบั้มภาพ

ร่วมต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการ เขตราชการที่ 10, 11, 12 กรมส่งเสริมสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 18 ธ.ค. 2564 เวลา 10:15 น.
 400
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการ เขตราชการที่ 10, 11, 12 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่านประวัติ แดงบรรจง พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564/2565 จำนวน 4 ท่าน โดยมี 1. นายสุรสันต์ แดงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 2. นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 3. นางสาวชนัญชิตา เพียรทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการผู้ประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด