อัลบั้มภาพ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนนายปาร์ค

โดย admin
 วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 00:03 น.
 243
วันที่ 12 มิ.ย. 65 พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สวนนายปาร์คสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นกิจการในครอบครัวและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพเสริม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง