ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 28 ก.ย. 2566 เวลา 15:59 น.

มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการและการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2566

วันที่ 27/9/66 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด โดยแพทย์หญิงจุฑิทพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการฯ ...

โดย admin -  วันที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา 08:24 น.

โครงการอบรม ”การออกแบบร้านค้าออนไลน์บน Facebooks”

วันที่ 23 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จัดโครงการอบรม ”การออกแบบร้านค้าออนไลน์บน ...

โดย admin -  วันที่ 15 ก.ย. 2566 เวลา 19:54 น.

ประกาศกำหนดวันลงคะแนเลือกตั้งคณะกรรมกาดำเนินการและวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประกาศกำหนดวันลงคะแนเลือกตั้งคณะกรรมกาดำเนินการและวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

โดย admin -  วันที่ 15 ก.ย. 2566 เวลา 19:46 น.

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2567

โดย admin -  วันที่ 13 ก.ย. 2566 เวลา 15:33 น.

ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมรับการฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบร้านค้าออนไลน์บน Facebook

ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมรับการฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบร้านค้าออนไลน์บน Facebook

อัลบั้มภาพ