ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 15 ก.ย. 2566 เวลา 19:54 น.

ประกาศกำหนดวันลงคะแนเลือกตั้งคณะกรรมกาดำเนินการและวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประกาศกำหนดวันลงคะแนเลือกตั้งคณะกรรมกาดำเนินการและวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

โดย admin -  วันที่ 15 ก.ย. 2566 เวลา 19:46 น.

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2567

โดย admin -  วันที่ 13 ก.ย. 2566 เวลา 15:33 น.

ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมรับการฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบร้านค้าออนไลน์บน Facebook

ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมรับการฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบร้านค้าออนไลน์บน Facebook

โดย admin -  วันที่ 05 ก.ย. 2566 เวลา 09:57 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการและมีสิทธิ์เข้าจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการและมีสิทธิ์เข้าจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ...

โดย admin -  วันที่ 29 ก.ค. 2566 เวลา 21:18 น.

สหกรณ์เปิดทำการตามปกติในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

อัลบั้มภาพ