ข่าวสวัสดิการ

สวัสดิการ

โดย admin
 วันที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 16:11 น.
 4612
การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

1. สวัสดิการเกี่ยวกับการศพสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก
2. สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
3. สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ
4. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก (ทุนการศึกษาต่อเนื่อง)
5. สวัสดิการคนโสดและสมาชิกไม่มีบุตร