ข่าวกิจกรรม

ประกาศข่าว สสธท. และ กสธท.

โดย admin
 วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 13:29 น.
 133
สสธท เรียกเก็บค่าต่ออายุประกันล่วงหน้าปี 2564  4,520 บาท
กสธท เรียกเก็นค่าต่ออายุประกันล่วงหน้าปี 2564  5,500 บาท
และยังเปิดการสมัครประกัน ล้านที่3
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563
UploadImage
UploadImage
UploadImage