ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศสหกรณ์ เรื่องกำหนดวันลงคะแนนสรรหากรรมการ และวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

โดย admin
 วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 13:31 น.
 68
 ประกาศสหกรณ์ เรื่องกำหนดวันลงคะแนนสรรหากรรมการ และวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
(โปรดจำเลขที่สมาชิกมาด้วยนะครับ)
UploadImage
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธาน และกรรมการสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ประจำปี 2564
UploadImage
UploadImage