ข่าวกิจกรรม

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านตอบแบบสอบถามฐานข้อมูลสมาชิก ประจำปี 2564

โดย admin
 วันที่ 10 ก.พ. 2564 เวลา 17:34 น.
 103
เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านตอบแบบสอบถาม
ฐานข้อมูลสมาชิก ประจำปี 2564
โดยท่านสามารถเลือกตอบได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  1. ตอบแบบสอบถามทาง Google Form https://forms.gle/PAcLoMvHapR8Z9Jd7
 
  1. ตอบแบบสอบถามทาง
 
  1. ดาวน์โหลดแบบสอบถามทางเวปไซต์สหกรณ์ฯ https://www.cyp-coop.com/
 
  1. ขึ้นมารับแบบสอบถามโดยตรงได้ที่สหกรณ์ฯ
ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ค่ะ