ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

โดย admin
 วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 18:06 น.
 283
วันที่ 28 เมษายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบผ้าห่มจำนวน 60 ผืน สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลชัยภูมิ และมอบน้ำดื่ม 100 โหล นมกล่อง 5 ลัง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชัยภูมิ
UploadImage