ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันลงคะแนนสรรหากรรมการ และวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

โดย admin
 วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 16:58 น.
 67
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
Hosted by ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ชัยภูมิ

https://cpirdx.webex.com/cpirdx/j.php?MTID=md1e7fb720149fa3042b90a109397b9ab
Saturday, Oct 23, 2021 8:00 am | 8 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Meeting number: 2555 626 0256
Password: mec64

Join by video system
Dial 25556260256@cpirdx.webex.com
You can also dial 173.243.2.68 and enter your meeting number.

Join by phone
Use VoIP only