ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท.

โดย admin
 วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 00:36 น.
 33

วันที่ 1 พ.ย. 2564

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท.

จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

จากการเสียชีวิตของนายสง่า ศรีชัย

ให้แก่นางพิศมัย ศรีชัย