ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม

โดย admin
 วันที่ 21 พ.ย. 2564 เวลา 14:36 น.
 25
วันที่ 19 พ.ย. 2564
น.ส. สายนาท พลไชโย
เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ร่วมงานสวดพระอภิธรรม
ร.ต.ท.มานิตย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
บิดาของนางดาวประกาย งอกคำ
ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ
UploadImage