ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1/2565

โดย admin
 วันที่ 21 พ.ย. 2564 เวลา 14:40 น.
 31
วันที่ 20 พ.ย. 64
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ
โดยมี พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นประธานการประชุมและได้รับเกียรติจาก นายสุรสันต์ แดงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 และ น.ส.ชนัญชิตา เพียรทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
UploadImage