ข่าวประกาศอื่นๆ

ขอให้สมาชิกทุกท่านที่ยังถือใช้สมุดออมทรัพย์พิเศษรุ่นเก่ามาเปลี่ยนเป็นสมุดออมทรัพย์รุ่นใหม่

โดย admin
 วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 11:42 น.
 41
เรื่อง    ขอให้สมาชิกทุกท่านที่ยังถือใช้สมุดออมทรัพย์พิเศษรุ่นเก่ามาเปลี่ยนเป็นสมุดออมทรัพย์รุ่นใหม่
 
เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ทุกท่าน
 
เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จะทำการยกเลิกการใช้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นเก่า เนื่องจากไม่มีลายเซ็นผู้ฝากเงิน (ซ่อนลายเซ็น)
ดังนั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านที่ยังถือใช้สมุดออมทรัพย์พิเศษรุ่นเก่าให้นำมาเปลี่ยนเป็นสมุด   ออมทรัพย์รุ่นใหม่ที่สหกรณ์ฯ ได้ทุกวันทำการ

UploadImage
UploadImage