ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก

โดย admin
 วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 10:44 น.
 33

ขอเรียนเชิญสมาชิกใหม่และสมาชิกที่สนใจเข้ารับการอบรม ตามโครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพญาแล 1 โรงพยาบาลชัยภูมิ
เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้หลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิก
เรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรตามกระบวนการสหกรณ์
ในฐานะที่สมาชิกเป็นเจ้าของกิจการ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการออม
โควต้าให้สมาชิกใหม่ เป็นอันดับแรก
* ลงชื่อร่วมโครงการได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
* ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และปิดรับเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด


UploadImage
UploadImage