ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก

โดย admin
 วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 22:04 น.
 16
วันที่ 18 มิ.ย.65
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัดจัดโครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้หลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิก เรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรตามกระบวนการสหกรณ์ในฐานะที่สมาชิกเป็นเจ้าของกิจการ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการออมโดยแพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการฯณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัดซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ ข้าราชการบำนาญ อดีตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
UploadImage
UploadImage
UploadImage