ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 22:10 น.
 206
วันที่ 18 มิ.ย.65
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัดจัดโครงการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารสหกรณ์
โดยแพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการฯณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากนางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
UploadImage
UploadImage
UploadImage