ข่าวกิจกรรม

เรียนรู้ เพื่อประกอบอาชีพเสริม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 23:50 น.
 37

วันที่ 12 มิ.ย. 65
พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ เข้าเรียนรู้ เพื่อประกอบอาชีพเสริม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านของคุณสุวณี มหาจันทร์ ข้าราชการบำนาญ อดีตพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชัยภูมิ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นอีกท่านหนึ่งที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข เวลาว่างทำขนมเบเกอรี่ส่งขายในร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลชัยภูมิ เป็นต้นแบบที่ดีของการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage