ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศวันหยุดเดือน กรกฎาคม 2565

โดย admin
 วันที่ 07 ก.ค. 2565 เวลา 15:42 น.
 70
ประกาศวันหยุดเดือน กรกฎาคม 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
UploadImage