ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด พร้อมคณะศึกษาดูงาน

โดย admin
 วันที่ 12 ก.ค. 2565 เวลา 20:19 น.
 48
วันที่ 12 ก.ค. 65
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ
ให้การต้อนรับ คุณจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด
พร้อมคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage 
UploadImage
UploadImage
UploadImage