ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9/2565

โดย admin
 วันที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 10:10 น.
 31
วันที่ 23 ก.ค. 2565
พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด โดยมีนางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิและนางนิติยา โชคคุณ ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage