ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

โดย admin
 วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 09:22 น.
 51
วันที่ 5 สิงหาคม 2565
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
มอบหมายให้นางศิริลักษณ์ ผดุงพล รองประธานกรรมการคนที่ 1
มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท. ล้านที่ 1
จากการเสียชีวิตของนายไพศาล ตั้งจิตอนันต์ ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์

UploadImage