ข่าวประกาศอื่นๆ

เปิดรับสมัครสมาชิก สสธท ล้านที่1, 2 และล้านที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

โดย admin
 วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 15:40 น.
 67
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท) 
ล้านที่1, 2 และล้านที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
ล้านที่ 1 วาระปกติ อายุไม่เกิน 54 ปี ล้านที่ 1 วาระพิเศษ (เฉพาะเดือนที่เปิดรับเท่านั้น) อายุไม่เกิน 64 ปี
ล้านที่ 2 วาระปกติ อายุไม่เกิน 59 ปี ล้านที่ 2 วาระพิเศษ อายุ 60 ปี ถึง 64 ปี 6 เดือน
และล้านที่ 3 อายุไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน
ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 สิงหาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ฯ หรือ โทรภายใน 83300 โทรศัพท์ 044-817305

UploadImage