ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศเรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ ประจำปี 2566

โดย admin
 วันที่ 22 ส.ค. 2565 เวลา 15:40 น.
 166
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
ฉบับที่ 7 /2565
เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ ประจำปี 2566
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง 23 กันยายน 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
(เว้นวันหยุดทำการของสหกรณ์)
UploadImage
UploadImage