ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566

โดย admin
 วันที่ 22 ส.ค. 2565 เวลา 15:43 น.
 117
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
ฉบับที่ 8 /2565
เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่29 สิงหาคม 2565 ถึง 23 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการของสหกรณ์)
UploadImage
UploadImage