ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุราชการ (ผู้เกษียณปี 65)

โดย admin
 วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 14:44 น.
 130
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุราชการ (ผู้เกษียณปี 65) ท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพ ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข
UploadImage UploadImage
UploadImageUploadImage