ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท.

โดย admin
 วันที่ 30 ส.ค. 2565 เวลา 13:40 น.
 146
วันที่ 30 สิงหาคม 2565
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2
จากการเสียชีวิตของนายไพศาล ตั้งจิตอนันต์ ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์
UploadImage