ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศรับสมัครสมาชิกสสธท. ล้านที่ 1, 2 และ 3

โดย admin
 วันที่ 09 ก.ย. 2565 เวลา 09:42 น.
 37
เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำเดือนกันยายน 2565
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 25 กันยายน 2565
????สสธท. ล้านที่ 1 (วาระปกติ) รับอายุไม่เกิน54 ปี
????สสธท. ล้านที่ 1 (วาระพิเศษ) รับอายุ เกิน 54 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน รับเฉพาะสมาชิกสามัญ เท่านั้น (เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 25 กันยายน 2565 เท่านั้น!!)
????กสธท. ล้านที่ 2 (วาระปกติ) รับอายุไม่เกิน 59 ปี
????กสธท. ล้านที่ 2 (วาระพิเศษ) รับอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน
(เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 25 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น)
????กสธท. ล้านที่ 3 รับอายุไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ฯ หรือโทรศัพท์ 044-817305
UploadImage