ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 11/2565

โดย admin
 วันที่ 28 ก.ย. 2565 เวลา 11:17 น.
 164
วันที่ 24 กันยายน 2565
พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 11/65
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
โดยมีนางนิติยา โชคคุณ ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage