ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

โดย admin
 วันที่ 06 พ.ย. 2565 เวลา 10:08 น.
 51
วันที่ 28 ตุลาคม 2565
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท. ล้านที่ 1
จากการเสียชีวิตของนายล้อม พงษ์สวัสดิ์ ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์
UploadImage