ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

โดย admin
 วันที่ 06 พ.ย. 2565 เวลา 10:10 น.
 176
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
มอบหมายให้นางประภารัตน์ ประยูรพรหม รองประธานกรรมการคนที่ 2
เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.ล้านที่ 1
จากการเสียชีวิตของนางเยาวเรศ พันธุ์เกิด ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์
UploadImage