ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/66

โดย admin
 วันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 11:49 น.
 67
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/66
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
โดยมี นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
และนางนิติยา โชคคุณ ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage