ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

โดย admin
 วันที่ 01 ธ.ค. 2565 เวลา 16:05 น.
 72
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท. ล้านที่ 1
จากการเสียชีวิตของนางฐิตพร สุวรรณชัย ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์
UploadImage