ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

โดย admin
 วันที่ 09 ม.ค. 2566 เวลา 10:51 น.
 45
วันที่ 9 มกราคม 2566
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท. ล้านที่ 1 จากการเสียชีวิตของนางสุฤดี ธีระภัทรานันท์ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์

UploadImage