ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท.

โดย admin
 วันที่ 09 ม.ค. 2566 เวลา 10:54 น.
 56
วันที่ 9 มกราคม 2566
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จากการเสียชีวิตของนางเยาวเรศ พันธุ์เกิด ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์

UploadImage