ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

โดย admin
 วันที่ 17 ม.ค. 2566 เวลา 10:01 น.
 28
วันที่ 13 มกราคม 2566
ผศ.(พิเศษ) นพ.ณรงค์ศักดิ์  บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ให้เกียรติต้อนรับต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็น การบริหารจัดการเพื่อรับการประเมินสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
UploadImage