ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

โดย admin
 วันที่ 01 ก.พ. 2566 เวลา 14:24 น.
 153
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท. ล้านที่ 1 จากการเสียชีวิตของนายกิตติ แต่งภูมิ
ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์
UploadImage