ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์จำกัด

โดย admin
 วันที่ 17 ก.พ. 2566 เวลา 20:44 น.
 111
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
นำทีมโดยแพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการ
ต้อนรับท่านพงษ์เทพ อินทรัพย์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์จำกัดและคณะ
ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อเตรียมรับการประเมินสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
https://fb.watch/iOGKe26YpC/
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage