ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม ล้านที่ 1 และล้านที่ 2

โดย admin
 วันที่ 21 เม.ย. 2566 เวลา 08:59 น.
 53
วันที่ 20 เมษายน 2566
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท. ล้านที่ 1 จำนวน 2 ราย
จากการเสียชีวิตของนางสาวนวพรรษ งอกภูเขียว
และ จากกการเสียชีวิตของนายนราดล นันทราช ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์
มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวน 1 ราย
จากการเสียชีวิตของนายกิตติ แต่งภูมิ
ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์

UploadImage
UploadImage
UploadImage