ข่าวกิจกรรม

ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมขบวนแห่บายศรีในงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566

โดย admin
 วันที่ 27 เม.ย. 2566 เวลา 10:42 น.
 59
วันที่ 26 เมษายน  2566
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมขบวนแห่บายศรีในงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566 
โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
กล่าวให้โอวาทและปล่อยขบวนแห่บายศรี
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage