ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศรับสมัครสมาชิกสสธท. ล้านที่ 1, 2 และ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

โดย admin
 วันที่ 03 พ.ค. 2566 เวลา 10:50 น.
 207
ประกาศรับสมัครสมาชิกสสธท. ล้านที่ 1, 2 และ 3
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 25 พฤษภาคม 2566
สสธท. ล้านที่ 1 รับอายุไม่เกิน 54 ปี
กสธท. ล้านที่ 2 (วาระปกติ) รับอายุไม่เกิน 59 ปี
กสธท. ล้านที่ 2 (วาระพิเศษ) รับอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
กสธท. ล้านที่ 3 รับอายุ 20 ปี ถึง 65 ปี
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ฯ
โทรภายใน 83300
โทรศัพท์ 044-817305
UploadImage