ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก 11 มิถุนายน 2566

โดย admin
 วันที่ 12 มิ.ย. 2566 เวลา 09:08 น.
 82
วันที่ 11 มิถุนายน 2566
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
เป็นประธานกล่าวเปิด”โครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก” ให้กับสมาชิกใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ อดีตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage