ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศรับสมัครสมาชิกสสธท. ล้านที่ 1, 2, 3 และล้านที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

โดย admin
 วันที่ 22 มิ.ย. 2566 เวลา 15:51 น.
 149
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
ประกาศรับสมัครสมาชิกสสธท. ล้านที่ 1, 2, 3 และล้านที่ 4
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 25 กรกฎาคม 2566
ล้านที่ 1 รับอายุไม่เกิน 54 ปี
ล้านที่ 2 (วาระปกติ) รับอายุไม่เกิน 59 ปี
ล้านที่ 2 (วาระพิเศษ) รับอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
ล้านที่ 3 รับอายุ 20 ปี ถึง 65 ปี
ล้านที่ 4 รับอายุ 20 ปี ถึง 65 ปี
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ฯ
โทรภายใน 83300
โทรศัพท์ 044-817305
www.facebook.com/cypcooppage
www.cyp-coop.com
UploadImage