ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

โดย admin
 วันที่ 19 ก.ค. 2566 เวลา 10:10 น.
 54
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
เข้าร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage