ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม

โดย admin
 วันที่ 06 พ.ย. 2566 เวลา 15:00 น.
 31

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท. ล้านที่ 1

จากการเสียชีวิตของนางจินดา คำพิทักษ์

ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์
UploadImage