ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จำกัด

โดย admin
 วันที่ 10 พ.ย. 2566 เวลา 17:23 น.
 53
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ผศ.(พิเศษ)นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จำกัด ณ ห้องประชุมพญาแล 1 ชั้น 5 โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยมี พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด และคณะกรรมการดำเนิน ตอบข้อซักถามและการแลกเปลี่ยนความรู้
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage